Lenneke van der Goot (2022)

2022: Time Laps van Lenneke van der Goot

Dit jaar organiseert het Grafisch Atelier Hilversum voor de tweede keer de jaarlijkse, nationale Grafiekprijs Pim Olivier. Vandaag maken we de winnaar bekend van de werkbeurs ter waarde van €10.000,- gedurende 6 weken mag de winnaar een uniek grafisch kunstproject realiseren bij het Grafisch Atelier Hilversum.

Wij zijn verheugd over het aantal mooie plannen die werden ingediend. De adviescommissie bestaande uit Imke Ruigrok, Tamar Frank, Dieuwke Spaans, Erik Fliek en als voorzitter Niek Hendrix had de zware taak uit de aanmeldingen de winnaar 2022 te kiezen. Het projectplan van Lenneke van der Goot vonden zij inspirerend, experimenteel en zoekt de grenzen op van wat grafiek kan zijn.  Tijdens haar project ‘Time Laps’ zal een onderzoekende houding centraal staan, waarin ruimte is voor ontdekkingen. Met als thema ‘Time Lapse’ zal Lenneke  verschillende grafische werkvormen combineren met haar tekeningen tot unica’s. In haar werk probeert Lenneke een wereld te scheppen die weliswaar gevoed wordt door wat zij om haar heen waarneemt, maar die losgezongen is van de werkelijkheid en een eigen metaforisch universum vormt. De commissie verwacht dat deze toekenning een duurzame ontwikkeling in haar praktijk mogelijk maakt.

De leden van de adviescommissie hebben dan ook besloten de prijs aan haar toe te kennen. We zijn erg benieuwd naar haar werkproces, onderzoek en natuurlijk naar het resultaat dat te zien zal zijn in Grafisch Atelier in Hilversum.

Met de grafiekprijs wordt een werkbeurs mogelijk gemaakt, bedoeld om een uniek grafisch kunstproject te realiseren bij het Grafisch Atelier Hilversum, waarbij Lenneke van der Goot gebruik maken van alle faciliteiten en technische kennis van het GAH. Het grafisch kunstproject wordt afgerond met een presentatie.

Naar het persbericht